Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Er is al een aanzienlijke versterking van de Wet bescherming persoonsgegevens aan de gang, die tot doel heeft personen te beschermen tegen elke vorm van misbruik van hun persoonsgegevens

U maakt zich zorgen!

De belangrijkste principes van de regelgeving: 

  • empowerment van de actoren die gegevens verwerken
  • de rechten van individuen versterken (bijvoorbeeld: recht op gegevensoverdraagbaarheid, bescherming van minderjarigen, enz.)
  • geloofwaardigheid geven aan de regularisatie van gegevensbeheer, met name grensoverschrijdend
  • empowerment van de actoren die gegevens verwerken

Maar hoe kom je dan in de nagels?! Uw VVV-kantoor biedt u enkele nuttige links om u te helpen uw weg te vinden in…

Een directe link naar de website van de CNIL, die u de officiële wetsteksten biedt: officiële tekst
Meer informatie
De CNIL helpt u zich te organiseren om te voldoen aan de normen:
6 stappen
Meer informatie
Wat verandert er voor professionals
Meer informatie

Was deze inhoud nuttig voor u?