Door door de pagina's van de site te bladeren, erkent de gebruiker de aansprakelijkheidsbeperkingen en de gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. Het VVV-kantoor van Albi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij het verbinden met internet of bij het bekijken van de pagina's van de site. De internetgebruiker erkent met name op de hoogte te zijn van de verschillen in de interpretatie van internetpagina's door de verschillende navigatiesoftware op de markt.

Site-editor

Bedrijfsnaam VVV-kantoor
SIRET / SIREN nummer 332978634
Adres: plaats Sainte Cécile 81000 Albi
Telefoonnummer / Mail 05 63 36 36 00 – [e-mail beveiligd]
Intra btw-nummer, indien van toepassing

Directeur publiceren

Achternaam, voornaam Stephanie Tonon
Structuur VVV-kantoor
Adres: Place Sainte Cécile 81000 Albi
Telefoonnummer / Mail 05 63 36 36 00 – [e-mail beveiligd]
Intra btw-nummer, indien van toepassing

Realisatie van de site

Naam: IRIS Interactief
Adres: 4 rue du Pensionnat Notre Dame de France - 43000 LE PUY EN VELAY (hoofdkantoor)
mail: [e-mail beveiligd]

Website gastheer

Naam: IRIS Interactief
Adres: 4 rue du Pensionnat Notre Dame de France - 43000 LE PUY EN VELAY (hoofdkantoor)
mail: [e-mail beveiligd]

Copyright - Copyright © - Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van iconografie is reproductie van de pagina's van deze site op papier toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

  • gratis distributie,
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of wijziging)
  • expliciete quote van de site albi-toerisme.fr als bron en vermeld dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Reproductie op elektronische media

Verveelvoudiging van het geheel of een deel van deze site op een elektronische drager is toegestaan ​​mits op duidelijke en leesbare wijze de bron wordt vermeld albi-toerisme.fr  en de woorden "Alle rechten voorbehouden".
De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Het maken van links naar albi-toerisme.fr

De site van VVV-kantoor van Albi geeft toestemming voor het opzetten van een hyperlink die naar de inhoud ervan verwijst, onder voorbehoud van:

  • om de deep linking-techniek niet te gebruiken, dat wil zeggen dat de pagina's van de site albi-toerisme.fr ne mag niet genest zijn binnen de pagina's van een andere site, maar toegankelijk zijn door een venster te openen.
  • vermeld de bron die via een hyperlink rechtstreeks naar de beoogde inhoud verwijst.

De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden van controversiële, pornografische of xenofobe aard of die, in grotere mate, de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen ondermijnen.
Neem voor ander gebruik contact met ons op.

Omvang van de inhoud

Ondanks de zorg die is besteed aan het verzamelen van informatie evenals aan de realisatie van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, bezuinigingen of toevoegingen onafhankelijk van onze wil op deze site blijven of worden ingevoegd. VVV-kantoor van Albi kan daarom niet uitdrukkelijk of impliciet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die deze bevat, erkent dat hij deze op eigen risico gebruikt en dat deVVV-kantoor van Albi kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site. Insgelijks,  Het VVV-kantoor van Albi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina's wordt verwezen en in het bijzonder die waarvoor toegang is toegestaan ​​door het gebruik van de hyperlinks die op de pagina's van deze site verschijnen. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens.

Toeristisch informatiesysteem

De databanken zijn beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrecht. Elk gebruik of extractie van elementen van de site die niet zijn toegestaan ​​door VVV-kantoor van Albi is illegaal en wordt bestraft met het misdrijf namaak.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Lees onze Privacybeleid voor meer informatie.

Was deze inhoud nuttig voor u?