Gemeubileerde woonruimte, waar hebben we het over? Gemeubileerde toeristische logies zijn gemeubileerde villa’s, appartementen of studio’s, voor exclusief gebruik van de huurder, die u ter verhuur aanbiedt aan tijdelijke klanten die er niet komen wonen en die er verblijven gekenmerkt door een korte termijn verhuur. of maand.

Ranking

U kunt de classificatie van uw toeristische accommodatie opvragen, maar dit blijft optioneel. De classificatie van gemeubileerde toeristische accommodaties is niet verplicht.

Voordelen van het geclassificeerd zijn van gemeubileerde toeristische accommodatie

 • de classificatie geeft de klant een niveau van comfort en dienstverlening aan en vormt voor u een marketinginstrument.
 • Hierdoor kunt u ook genieten van bepaalde fiscale voordelen: een forfaitaire aftrek van 71% op de huurinkomsten (slechts 50% zonder classificatie) onder het micro-ondernemingsregime, vrijstelling van de woonbelasting en de onroerende voorheffing). De ranglijst bestaat uit 5 categorieën variërend van 1 tot 5 sterren en is 5 jaar geldig.

Voorafgaande aangifte vóór het huren van gemeubileerde toeristische accommodatie

De eigenaar van een toeristische accommodatie heeft de plicht om dit aan te geven bij de administratie. Bij gebrek aan aangifte riskeert hij een boete van maximaal 450 euro. Om deze aangifteformaliteiten te vervullen, moet hij een formulier invullen: Cerfa nr. 14004*02 kan online worden gedownload. Zodra dit document is ingevuld, moet hij het naar het gemeentehuis sturen waar de accommodatie zich bevindt. De gemeentelijke diensten overhandigen hem dan het ontvangstbewijs dat op de tweede pagina van het blanco formulier staat. Belangrijke verduidelijking: de aangifte bij het gemeentehuis is niet verplicht als de betreffende woonruimte de hoofdwoning is van de eigenaar (die deze dus langer dan acht maanden per jaar moet bewonen).

Welke stappen te ondernemen met belastingen?

U moet uw registratie aanvragen in de Sirene-directory van Insee: Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies. Deze formaliteit is gratis.

Deze formaliteit dient u te vervullen op de website van het loket zakelijke formaliteiten: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R61572

Met dit nummer kunt u zich bij de Belastingdienst identificeren tijdens de volgende stappen:

 • Aanvullende aangifte inkomsten. Op de inkomsten uit verhuur is als niet-professioneel verhuurbedrijf immers wel van toepassing inkomstenbelasting.
  Als u een platform gebruikt om gemeubileerde toeristische accommodaties te huren, moet het u in januari een document bezorgen waarop het brutobedrag van uw transacties van het afgelopen jaar staat vermeld.
 • Betaling van sociale bijdragen, daarbuiten een bepaald bedrag aan huurinkomsten
 • Betaling van de onroerendgoedbelasting (CFE), afhankelijk van uw situatie (ligging en eigen gebruik van het gehuurde).
  Of u deze belasting wel of niet moet betalen, dient u te raadplegen bij de dienst bedrijfsbelasting (SIE) van de plaats waar de huurwoning zich bevindt.

Hoe geef ik mijn inkomsten uit de verhuur van gemeubileerde toeristische accommodaties aan?

Het huurregime hangt af van uw statuut, professioneel of niet. Maar de eigenaar kan ook kiezen voor de daadwerkelijke winstregeling.

Mijn jaaromzet bedraagt ​​minder dan € 72600

 1. Het zogenaamde micro BIC-dieet, de eenvoudigste en meest geschikt voor incidentele activiteiten. Ik voer het bedrag van mijn bonnen op een aanvullende aangifte inkomstenbelasting nr. 2042 C pro. Ik word belast volgens de inkomstenbelastingschaal, over 50% van mijn inkomsten (automatische onkostenvergoeding van 50%). Omdat de minimale vergoeding € 305 bedraagt, betaal ik geen belasting als mijn inkomen lager is dan € 305. Als ik aan de middelenvoorwaarden voldoe en voor de forfaitaire aftrek heb gekozen, draag ik de bonnen vervolgens bij op aangifte nr. 2042 C pro
 2. Het eigenlijke dieet : zie hieronder

Goed om te weten: ik hoef geen BTW te betalen

Mijn jaaromzet bedraagt ​​ruim € 72600

 1. Ik ben automatisch onderworpen aan het echte regime, het regime dat het meest geschikt is voor professionele activiteiten. Ik draag het bedrag van mijn bonnen bij op een beroepsverklaring nr. 2031-SD. Ik kan al mijn uitgaven voor het exacte bedrag aftrekken door ze op dezelfde aangifte te vermelden.
 2. Als mijn inkomen hoger is dan € 85800 en ik meerdere para-hoteldiensten verleen, moet ik BTW factureren, maar kan ik ook de BTW aftrekken die ik op mijn aankopen en uitgaven heb betaald.

Welke boetes moet ik betalen als ik mijn verplichtingen niet nakom?

Het niet naleven van de regelgeving inzake gemeubileerde toeristische accommodatie kan worden bestraft met civielrechtelijke boetes:

 • tot € 50000,- per kamer die niet voldoet aan de procedure voor wijziging van gebruik, eventueel vermeerderd met een dwangsom van € 1000,- per dag en per vierkante meter totdat de kamer weer in gebruik wordt genomen.
 • € 5000,- bij ontbreken kenteken in gemeenten waar dit verplicht is.

Was deze inhoud nuttig voor u?