Het VVV-kantoor van Albi maakt sinds 2008 deel uit van een kwaliteitsaanpak om de bezoekers steeds beter tevreden te stellen en de dienstverlening aan sociaal-professionele partners, de gemeenschap of de bevolking te verbeteren. Sinds december 2020 is het Quality Tourism gecertificeerd en in april 2023 wordt het vernieuwd in zijn certificering.

Toeristische kwaliteit: veel meer dan een nalevingspercentage, een prestatie-instrument

De kwaliteitsbenadering, alomtegenwoordig in onze werking, is een organisatie- en managementinstrument : verbeteren, corrigeren, samen vooruitgaan, het welzijn van de werknemers garanderen en met wederzijdse goede wil werken... Maar het vereist ook dat het VVV-kantoor een prestatieniveau handhaven ten opzichte van onze bezoekers, leden en gekozen functionarissen. Het referentiedocument waarop het VVV-kantoor zich baseert om de aanpak toe te passen, is het nationale referentiedocument, bestaande uit 188 criteria met betrekking tot alle diensten

De bestemmingskwaliteitsgroep: GQD

Criterium 155 vereist “ de oprichting van een Destination Quality Group (DQG) waarbij op zijn minst lokale actoren of technici uit de gemeenschap en partners betrokken zijn.” Het komt eenmaal per jaar bijeen in het kader van de jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling om, op basis van de ingevoerde kwaliteitsindicatoren, de niet-conforme diensten te analyseren die meer specifiek betrekking hebben op de bestemming.
De GQD is verantwoordelijk voor het helpen van het VVV-kantoor bij het implementeren van corrigerende maatregelen ter verbetering. Het bestaat vandaag uit: Mathieu VIDAL (gekozen voor toerisme), Hubert DELAMARE (ontwikkelingsmanager van CCI-bedrijven), Loïc BORIE (directeur Ibis-hotel), Brigitte LESAGE (eigenaar “Domaine du Buc”), Laura MIQUEL (hotel/restaurant “Alchimy”), Christophe BOUYSSOU (directeur van de “Cie des petits traines Occitans”), Angélique PEZZETTI (winkelier “Ninina” in Albi).

Kwaliteitscontrole toerisme

De audit “Tourism Quality Brand”. stond in maart 2023 onder leiding van Sophie Papin bij de VVV van Albi. Directie, communicatie, AVR en Receptie presenteerden hun werking via het Kwaliteitssysteem. Er werd een score van 98.62% behaald, proficiat aan onze teams en hun inzet.

Dit resultaat, dat ons aan de top plaatst van de VVV-kantoren in de regio Occitanie, is het resultaat van collectieve betrokkenheid en een herziening van het kwaliteitssysteem.
Niet minder dan 21 werkplaatsen werden intern met alle medewerkers uitgevoerd rond tal van thema's (zelfevaluatie, opstellen van strategieën per afdeling, kwaliteitsinstrumenten, opbouw van een operationeel documentatiesysteem).
Het VVV-kantoor profiteerde van de steun en het toezicht van Véronique MERCADIER, verantwoordelijk voor het kwaliteits- en regionaal territoriaal relaiscentrum van de CRTLO: bijeenkomsten, regelmatige uitwisselingen over verbeterpunten, educatieve rondleidingen, training, specifiek luistersysteem voor klanten in Occitanië voor de VVV-kantoren toegewijd en gemarkeerd Qualité Tourisme™.

Het VVV-kantoor van Albi is een regionale referentie geworden wat betreft zijn inzet en vooruitgang in het merk Qualité Tourisme™.

Elke dag kwaliteit

De kwaliteitsaanpak accentueert ons dagelijks handelen.
Een van de indicatoren die we in acht moeten nemen is klanttevredenheid bij de receptie. Om dit te doen, laten wij onze bezoekers dagelijks tevredenheidsvragenlijsten (QS) invullen, beschikbaar in 3 talen, in papieren en elektronische versies (QR-code geplaatst op verschillende locaties rond de receptie). Verblijfsadviseurs moeten bezoekers aanmoedigen om de vragenlijst in te vullen wanneer er een uitwisseling plaatsvindt (QS-quotum/dag = 3 om een ​​representatieve steekproef te hebben).

De vragenlijst meet de tevredenheid over de toegang tot de receptie in de Marièsstraat, de kwaliteit van het onthaal, de inrichting van de receptie en de winkel.

Om meer te weten…

Verplichtingen van dienstverleners

De bestaansreden van een VVV-kantoor is zijn territorium, zijn toeristische bestemming. Het is niet alleen de etalage, maar zorgt ook voor de ontwikkeling, de ontvangst van bezoekers en de animatie van professionals. Het is daarom essentieel voor het VVV-kantoor om de kwaliteit van zijn diensten te kunnen garanderen, zijn werking te verbeteren om een ​​proces van vooruitgang op de schaal van zijn bestemming in te zetten.

Vestigingen op ons grondgebied hebben het label Quality Tourism Occitanie Sud de France

Was deze inhoud nuttig voor u?